Te Mātāwai

He rautaki reo Māori hou Te Maihi Māori i whakawhanakehia e ngā iwi, e te Māori, e te hapori reo Māori me te hunga whai wāhi ki te reo, mā rātou anō.  Ko tā Te Mātāwai he ārahi i te whakatinanatanga o te Maihi Māori, he mahi ngātahi ki te iwi, ki te Māori, ki ngā hapori Māori, ki te hunga whai wāhi ake ki te reo mō ngā kaupapa haumi me ngā kaupapa rangahau.

I te noho tahi mai ki te whare kotahi, e tuia ana ngā iwi/Māori me te Karauna i runga i te kaupapa kotahi, ko te whakarauora i te reo Māori tērā.

The Maihi Māori is a new Māori language strategy developed by and for iwi, Māori and Māori language communities/stakeholders. Te Mātāwai will lead the implementation of the Maihi Māori, working closely with iwi, Māori, and Māori language communities/stakeholders on a range of investment and research initiatives.

Being together in the same whare (house), both iwi Māori and the Crown are drawn together by a shared sense of purpose for the revitalisation of the Māori language.

 

“Playing a role in the revitalisation of Te Reo Māori is very rewarding. Not only have I had the opportunity to support those in the community but i have also been able to implement my own strategy to revitalise te reo māori in my home.”

Nate Brabender, Team Leader | Investments

 

 

 

“Being part of Te Mātāwai allows me to support people in rural and urban settings who toil for the Māori language. After all, our language survives because of the commitment and advocacy from the people.”

Tira Puketapu, Advisor | Communications

 

 

Great opportunities to implement the Maihi Māori with Te Mātāwai are presented below.


Kaitohutohu Mātāmua Ako/Whanaketanga

 • He waihanga, he whakatutuki hoki i ētahi pou tarāwaho ako
 • He kōtui atu ki Te Mātāwai kia waihangatia he hīraunga whai take
 • He tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori, mā ngāi Māori, nā ngāi Māori i ōna anō hapori

Kia ūkaipō anō te reo Māori:
Koinei te tūrua pō o te rautaki reo Māori hou e kīia nei ko Te Maihi Māori, he mea waihanga e ngāi Māori mā ngā kāinga, ngā hapori me ngā iwi.

I te tīmatanga o te tau 2017 i hui tahi Te Mātāwai me ngā rōpū whai pānga huri noa i te motu ki te kohi haere i ngā kōrero mō ngā kaupapa reo Māori kei ngā kāinga, ngā hapori; ngā wawata kei a rātou e pā ana ki te reo Māori, tae noa ki ngā mahi a Te Mātāwai hei whakatutuki i ēnei wawata. Nā runga i ēnei kohinga kōrero i hua mai ai Maihi Māori 2017-2040.

Te tūranga mahi:

Kua ara mai he āheinga pārekareka rawa atu mō tētahi Kaitohutohu Mātāmua Ako/Whanaketanga taiea kia mahi i tēnei wāhi mahi whakahirahira mō tētahi tūranga pūmau tekau mā rua marama te roa. He hunga ngākau nui kei Te Mātāwai e kaha pupuri ana i te mana me te whakarauoratanga o te reo Māori.

Kei te Kaitohutohu Mātāmua mō ngā take Akoranga/Whanaketanga te haepapa ki te hanga i tētahi pou tarāwaho arataki, whanaketanga, whakangungu hoki mā ngā kaimahi, ngā mema o te Poari me ngā Pae Motuhake. Ko tāu mahi he kōkiri i ētahi hīraunga ako hou kia kairangi ake nei, mā roto i ngā rautaki maha. Āpā noa atu, ko ngā kauhau tuihono ērā, ko ngā papamahi, ko ngā kōwae ako matihiko, me ētahi rauemi hāpai i ngā kaimahi.

Ko tāu mahi he tautohu, he whakaraupapa i ngā hiahia whakangungu, whakawhanake hoki a Te Mātāwai mā te toro ki ngā rōpū whai pānga, tae atu hoki ki te mahi kōtui me ngā pakihi kia mārama ai ngā hiahia ako, ā, he tautohu hoki i ngā wāhi kāore nei e tino kaha ana.

He kōrero mōu ake:

Māu anō koe e kuhu, ā, ka noho mai koe hei kaimahi ako/whanaketanga whai mana i runga i:

 • Te hiranga o ōu pūkenga whakamōhiohio, tō pai ki te kōrero Māori, tō mārama hoki ki ngā tikanga me ngā mātāpono o Te Tiriti o Waitangi;
 • Tētahi huarahi mahi tahi kia pai ai te whakakotahitanga mai o te katoa, kia aro kē mai ētahi atu ki āu ārahitanga;
 • Ōu wheako hirahira mō te ārahi i te whakanaketanga, te hanganga, me te whakatutukitanga o ngā whakangungu arotika, tae noa ki ngā hīraunga ako;
 • Ōu wheako ki te ārahi i te hanganga o ētahi hīraunga ākonga hei whakapakaritanga ake;
 • Ōu mōhio me ōu māramatanga ki ngā mātāpono me ngā ahunga ako.

Download Position DescriptionL&D Senior Advisor Te Mātāwai PD 2021

Download Application Form – Te Mātāwai Job application form (Māori)

Click here to apply for this role

Me pēhea te tono:

Mō ētahi atu pārongo, ā, e tono ai koe ki tēnei tūranga, tēna tirohia te pae tukutuku www.h2r.co.nz/tematawai, whakapā mai ki a Victoria Brice ki 04 4999 471, ā, īmēra mai rānei ki  Victoria.brice@h2r.co.nz nama tohutoro 305415. Ka kati ngā tono hei te Wenerei 13 o Oketopa, 5pm.

Senior Learning & Development Advisor

 • Develop and implement frameworks for learning
 • Partner with the business to develop fit for purpose solutions
 • Contribute to the revitalisation of te reo Māori, for Māori, by Māori in their own community

Kia ūkaipō anō te reo Māori: “Te reo Māori is restored as a nurturing first language”
This is the vision of a new Māori language strategy called the Maihi Māori that was developed by Māori for kāinga, hapori and iwi.

Early in 2017, Te Mātāwai met with all stakeholders nationwide to gather feedback on Māori language initiatives in homes and communities, their aspirations for te reo Māori and the role of Te Mātāwai in realising these aspirations.  The feedback informed the development of the Maihi Māori 2017-2040 Strategy.

The role

A fantastic opportunity has arisen for a high performing senior Learning & Development professional to join this great organisation on a 12-month fixed term basis. Te Mātāwai are an organisation made up of people who are committed to upholding the mana and revitalisation of te reo Māori.

The Senior L&D Advisor will be responsible for creating an induction, development and training framework for staff, board members and Pae Motuhake. You will implement modern and high-quality learning solutions via a range of methods including but not limited to; webinars, workshops, e-learning modules, on the job aids and self-study resources.

You will identify and prioritise the training and development needs of Te Mātāwai through engaging with stakeholders. This includes partnering with the business to understand learning needs and identifying capability gaps.

About you

You will be a self-directed and credible learning and development professional with:

 • Excellent communication skills with conversational level of Te Reo Māori combined with a sound understanding of tikanga and Treaty of Waitangi principles
 • A collaborative approach with an interpersonal style that enables you to build positive working relationships and gain buy in from others.
 • Significant experience in leading the development, design and implementation of best practice training and learning solutions.
 • Experience in leading the development of learner-centric solutions to build people capability
 • Up to date knowledge and understanding of learning principles and trends

How to apply

For more information and to apply for this role please visit www.h2r.co.nz/tematawai.  Contact: Victoria Brice on 04 4999 471 or Victoria.brice@h2r.co.nz quoting reference number 305415.  Applications close on Wednesday 13 October at 5pm.

DownloadL&D Senior Advisor Te Mātāwai PD 2021

Download Application Form – Te Mātāwai Job application form (Māori)  Te Mātāwai Job application form (English)

Click here to apply for this role 

For more information contact: Victoria Brice on 04 4999 471 or Victoria.brice@h2r.co.nz quoting reference number 305415.  Applications close on Wednesday 13 October at 5pm.