Te Mātāwai

He rautaki reo Māori hou Te Maihi Māori i whakawhanakehia e ngā iwi, e te Māori, e te hapori reo Māori me te hunga whai wāhi ki te reo, mā rātou anō.  Ko tā Te Mātāwai he ārahi i te whakatinanatanga o te Maihi Māori, he mahi ngātahi ki te iwi, ki te Māori, ki ngā hapori Māori, ki te hunga whai wāhi ake ki te reo mō ngā kaupapa haumi me ngā kaupapa rangahau.

I te noho tahi mai ki te whare kotahi, e tuia ana ngā iwi/Māori me te Karauna i runga i te kaupapa kotahi, ko te whakarauora i te reo Māori tērā.

The Maihi Māori is a new Māori language strategy developed by and for iwi, Māori and Māori language communities/stakeholders. Te Mātāwai will lead the implementation of the Maihi Māori, working closely with iwi, Māori, and Māori language communities/stakeholders on a range of investment and research initiatives.

Being together in the same whare (house), both iwi Māori and the Crown are drawn together by a shared sense of purpose for the revitalisation of the Māori language.

 

“Playing a role in the revitalisation of Te Reo Māori is very rewarding. Not only have I had the opportunity to support those in the community but i have also been able to implement my own strategy to revitalise te reo māori in my home.”

Nate Brabender, Team Leader | Investments

 

 

 

“Being part of Te Mātāwai allows me to support people in rural and urban settings who toil for the Māori language. After all, our language survives because of the commitment and advocacy from the people.”

Tira Puketapu, Advisor | Communications

 

 

Great opportunities to implement the Maihi Māori with Te Mātāwai are presented below.


Kaiārahi Whakapānga

 • He kaitaunaki e remurere nei ki te whakarauoratanga o te reo Māori
 • He ārahi i ngā whakapānga rautaki, whakapānga whakahaere, ngā rongorongo tauhokohoko, whakatairanga hoki
 • He whakamahi i tō matatau ki te reo Māori

Kia ūkaipō anō te reo Māori:

Koinei te tūruapō o te rautaki reo Māori hou e kīia nei ko Te Maihi Māori; he mea waihanga e ngāi Māori mō ngā kāinga, mō ngā hapori, me ngā iwi.

I te tīmatanga o te tau 2017, i hui tahi Te Mātāwai ki te hunga whai pānga huri noa i te motu ki te kohi haere i ngā whakaaro mō ngā kaupapa reo Māori kei ngā kāinga me ngā hapori, i ō rātou tūmanako mō te reo Māori, me ngā mahi a Te Mātāwai hei whakatutuki i ēnei tūmanakotanga. I hua mai Te Maihi Māori 2017-2040 i ēnei kohinga whakaaro.

Kua puea ake he āheinga pārekareka kia hono mai tētahi kaimahi whakapānga ngaio ki tēnei rōpū mahi papai e ngākau nui nei ki te tautīnei me te whakahaumanu i te reo Māori. He whai rautaki, he whai rauhanga ō mahi, ka mutu, he whakarato i ō pūkenga tuku whakapānga me te waihanga kaupapa e tautoko nei i Te Mātāwai. Kua tino taunga koe ki ētahi tūmomo mahi whānui, arā, ko te arataki i ngā mahi pāpāho, ngā mahi pae papori, ngā whakapānga rangatōpū, ngā toronga ki te hunga whai pānga, tae atu hoki ki te hanganga me te whakatutukitanga o ngā mahere whakapānga ā roto, ā waho hoki.

Ko te kaitono e hiahiatia ana ko tētahi e mārama ana, e hihiko ana rānei ki te ako, ki te mahi tahi atu ki ngā kāinga, ki ngā hapori, ki ngā iwi, ki te rāngai tūmatanui, me tōna angitū ki te whaihanga me te whakapūmau hoki i ngā hononga whai pānga ki ēnei roherohenga. Me ngātahi te mahi i runga i te wairua whakahoahoa e hua ake ai ngā hononga whai pānga kia rata mai ai hoki ētahi atu. Ko tō māia ki te tautohu i ngā āheinga tautīnei i Te Mātāwai mā roto i ngā toronga maha tētahi mahi nui i tēnei tūranga mahi. Ka whai āheinga koe i tēnei tūranga mahi kia tū hei kaiārahi mō ngā mahi whakawhanake i te rautaki me te hono mai ki tētahi wāhi mahi whakaihiihi nei.

Communications Lead

 • Be a passionate advocate for the revitalisation of the Māori language
 • Lead strategic and operational communications, marketing and promotional advice
 • Utilise your fluency in te reo Māori

Kia ūkaipō anō te reo Māori: “Te reo Māori is restored as a nurturing first language”
This is the vision of a new Māori language strategy called the Maihi Māori that was developed by Māori for kāinga, hapori and iwi.

Early in 2017, Te Mātāwai met with all stakeholders nationwide to gather feedback on Māori language initiatives in homes and communities, their aspirations for te reo Māori and the role of Te Mātāwai in realising these aspirations.  The feedback informed the development of the Maihi Māori 2017-2040 Strategy.

A fantastic opportunity has arisen for a high performing communications professional to join this great organisation of people who are committed to upholding the mana and revitalization of te reo Māori.  You’ll operate both strategically and tactically, providing communications expertise and developing initiatives to support the organisation. You’ll have a successful track record in a range of areas including media management, social media, corporate communications, stakeholder engagement and the development and delivery of internal and external communications plans.

Our ideal candidate will bring an understanding of, or a willingness to learn, engagement with kāinga, hapori and iwi  and the the public sector and be comfortable building and managing relationships across these.  A collaborative approach with an interpersonal style that enables you to build positive working relationships and get buy in from others is a must. Your aptitude for identifying opportunities to lift the profile of Te Mātāwai through a range of channels will also be important in the role. This role also provides the opportunity to play a lead role in developing the strategy and being part of an exciting organisation.

Download – Communications Lead Position Description

Download Application Form Te Mātāwai Job application form (Māori) Te Mātāwai Job application form (English)

Click here to apply for this role

For further information please contact Kirsty Brown on 04 4999 471 or kirsty.brown@h2r.co.nz, quoting reference number 262603.  All applications will be acknowledged by email.  Applications close on Monday 28 June at 5pm.


Kaitohutohu Mātāmua

 • He kaitaunaki e remurere nei ki te whakarauoratanga o te reo Māori
 • Ka whakapau kaha ki te whakarauoratanga o te reo Māori, mō ngāi Māori, nā ngāi Māori ki ō rātou ake hapori
 • Ka noho hei kaiarataki mō te whakatinanatanga o tētahi rautaki māia, o tētahi rautaki hao nui e kikokiko ai ngā putanga hua
 • He whakarato kōrero taunaki mō te rautaki, me ō kōrero tohutohu ki te Kaitohutohu Matua
 • Te Whakamahi i tō matatau ki te reo Māori

Kia ūkaipō anō te reo Māori:

Koinei te tūruapō o te rautaki reo Māori hou e kīia nei ko Te Maihi Māori, he mea waihanga e ngāi Māori mō ngā kāinga, mō ngā hapori me ngā iwi. Nā te Ture mō Te Reo Māori 2016 i rerekē ai te tirohanga o Aotearoa ki te whakarauoratanga o te reo Māori. I whakatūria Te Mātāwai hei whakakanohitanga mō ngā iwi me ngāi Māori i roto i te hononga kōtuitanga me te Karauna. Ko tā Te Mātāwai he tautoko, he waihanga, he whakakaha hoki i ngā heipūtanga ki roto ki ngā kāinga, ki ngā hapori, me ngā iwi.

I te tīmatanga o te tau 2017, i hui tahi Te Mātāwai ki te hunga whai pānga huri noa i te motu ki te kohi haere i ngā whakaaro mō ō rātou tūmanako mō te whakarauoratanga o te reo Māori me ngā mahi a Te Mātāwai ki te whakatutuki i ēnei tūmanakotanga. Nā ēnei kohinga whakaaro i hua mai ai Te Rautaki Maihi Māori 2017-2040 me tōna tūruapō ‘Kia ūkaipo anō te reo Māori.’

Ko te kaitono e hiahiatia ana ko tētahi e mārama ana, e hihiko ana rānei ki te ako, ki te mahi tahi atu ki ngā kāinga, ki ngā hapori, ki ngā iwi, ki te rāngai tūmatanui, me tōna angitū ki te whaihanga, ki te whakapūmau hoki i ngā hononga whai pānga ki ēnei rohenga e rua. Ko te mana motuhake te ara ka whāia e Te Mātāwai, arā, kei ngā whanau, kei ngā kāinga, kei ngā hapori, kei ngā iwi te rangatiratanga ki te whakatau ko hea te huarahi tika mō rātou, tae atu ki ngā rauemi tika hei tautoko i a rātou.

E whai tono ana mātou mō tēnei tūranga pārekareka, tēnei tūranga wewero nei, te Kaitohutohu Mātāmua. E whai ana i tētahi tangata ka hīkaka ki te whakakotahi i ōna pūkenga tuhi ki te reo Māori, ki te reo Ingarihi hoki, me tōna taunga ki te whakapuaki whakaaro, ki te aromātai kaupapa kia whai tautoko ai te Kaitohutohu Matua. Kei te Kaitohutohu Matua te mahi nui ki te tautoko, ki te ārahi hoki i te Tumu Whakarae, i te Poari Matua, me ngā kāhui ā-rohe mō te whakaūnga o Te Maihi Māori.

Ko te kaitono e whāia nei, tōna tikanga, kua whai wheako ki roto i ngā mahi kaupapa here a te kāwanatanga, ā, kua whakapau kaha ki ngā mahi a tētahi hanga ‘nā ngāi Māori, mō ngāi Māori,’ pēnei i Te Mātāwai. Me kaha tō pānui i ngā tikanga whakarauora i te reo Māori, me te hauhake ake i ētahi whakaaro auaha e hāngai pū nei ki ā mātou mahi. Mā ō pūkenga rangahau, pūkenga aromātaitanga koe e angitū ai i tēnei tūranga mahi, ka haere ngātahi ō pūkenga me tō matatau ki ngā whakaaro ariā, ki ngā whakaaro auaha, me ngā tūhonotanga hoki i waenga i ngā kaupapa here, ngā mahi kāwana me ngā take haumitanga ā-hapori hoki.

Senior Advisor

 • Be a passionate advocate for the revitalisation of the Māori language
 • Contribute to the revitalisation of te reo Māori, for Māori, by Māori in their own community
 • Play a pivotal role in translating a bold, ambitious strategy into achieving tangible results
 • Provide strategic support and advice to the Chief Advisor
 • Utilise your fluency in te reo Māori

Kia ūkaipō anō te reo Māori: “Te reo Māori is restored as a nurturing first language”

This is the vision of a new Māori language strategy called the Maihi Māori that was developed by Māori for kāinga, hapori and iwi. The Māori Language Act 2016 reframed the national approach to revitalising the Māori language. Te Mātāwai was established as the organisation that would represent iwi and Māori in a partnership relationship with the Crown.  The role of Te Mātāwai is to support, create and enable the conditions at the kāinga, hapori and iwi level.

Early in 2017, Te Mātāwai met with all stakeholders nationwide to gather feedback on their aspirations for Māori language revitalisation and the role of Te Mātāwai in realising these aspirations.  The feedback informed the development of the Maihi Māori 2017-2040 Strategy and the vision Kia ūkaipō anō te reo Māori: te reo Māori is restored as a nurturing first language.

Our ideal candidate will bring an understanding of, or a willingness to learn, engagement with kāinga, hapori and iwi  and the public sector and be comfortable building and managing relationships across both. Te Mātāwai preferences a mana motuhake approach where whānau in their kāinga, hapori and iwi determine for themselves what their respective journey looks like and the resources they require to support them.

We are seeking applications for this exciting and challenging Senior Advisor role. We need someone who will relish blending their excellent written Māori and English skills with a strong intellectual and analytical capability to support our Chief Advisor. The Chief Advisor plays a pivotal role in supporting and providing advice to the Tumu Whakarae, Board and regional clusters on the implementation of the Maihi Māori.

The ideal candidate will have some experience with government policy processes and contribute effectively in a ‘by Māori, for Māori’ organisation like Te Mātāwai.  You will read widely on language revitalisation practices and be expected to harvest innovative ideas that can be redeployed into our work programme. Your proven research and critical analysis skills will be essential to your success in the role complementing your ability to think conceptually and imaginatively, identifying links between and across policy, governance and social investment issues.

DownloadSenior Advisor – Position Description

DownloadApplication Form – Te Mātāwai Job application form (Māori)  Te Mātāwai Job application form (English)

Click here to apply for this role

For further information please contact Kirsty Brown on 04 4999 471 or kirsty.brown@h2r.co.nz quoting reference number 262604.  All applications will be acknowledged by email.  Applications close on Monday 28 June at 5pm.